Vägar och Gator

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

Vägar och Gator

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

PRATA MED OSS OM SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT

Vi hjälper en majoritet av Sveriges kommuner och trafikverksregioner med tekniska system och produkter för ökad säkerhet, effektivitet och insikt.

Vi ger råd och erbjuder intelligenta lösningar för exempelvis trafikräkning, cykelräkning, personräkning, hastighetsanpassning, trafiksäkerhet och vägvisning på alla typer av Vägar och Gator.

Vill du exempelvis räkna cyklister på cykelvägarna, öka trafiksäkerheten utanför skolorna, räkna fordon på infartslederna eller installera solcellsdriven belysning i friluftsområdet har vi lösningen för dig. Kontakta oss redan idag och berätta om dina behov.

Därför kan hastighetsdisplayer
vara skillnaden
mellan liv och död
Läs artikeln

Våra erbjudanden för ökad säkerhet, effektivitet och insikt på vägar och gator

Trafiksäkerhet

 • Ökad uppmärksamhet med aktiva varningssystem
 • Effektiva verktyg för hastighetsanpassning
 • Lösningar som ger bevisad effekt på både kort och lång sikt

Trafikräkning

 • Marknadsledande lösningar för räkning och klassificering av fordonstrafik
 • Räkning av cyklister både tillfälligt och permanent över hela året
 • Räkning av fotgängare på gångvägar, gator och torg.

Skyltar & Belysning

 • Solcellsdriven belysning för Gång- och cykelvägar
 • Belysning i vägbanan för både utsmyckning och vägledning
 • Displayer och skyltar för information, varning och vägledning

Vad kan våra lösningar göra för er verksamhet?

Molntjänst ECO-VISIO
1 Vecka
 • Snabba och effektiva åtgärder vid omedelbara behov
 • Möjlighet att få en direkt nulägesbild över hur situationen ser ut
 • Tillfälliga åtgärder i väntan på mer permanenta lösningar
6 månader
 • Säsongsbetonade åtgärder för att hantera exempelvis semestertrafik
 • Data som underlag för förbättrade
 • Åtgärder med kontinuerlig trafiksäkerhetshöjande effekt
12 månader
 • Trafikräkning för bedömning av slitage och underhållsbehov
 • Uppföljning av investeringar, satsningar och åtgärder
 • Bibehållna trafiksäkerhetseffekter
24 månader
 • Fånga upp och analysera trender från år till år
 • Kombinera mätdata med exempelvis väderdata för att skapa ökad förståelse
 • Publicera rapporter och visa på hur verksamheten möter uppsatta mål

Vilka behov har ni och på vilka platser?

 • Öka säkerheten på övergångsställen med hjälp av SeeMe
 • Räkna cyklister och fotgängare med hjälp av MULTI URBAN
 • Sänk hastigheterna utanför skolor och i bostadsområden med hjälp av Evolis Solution
 • Räkna och klassificera antalet fordon på vägar och gator för att skapa underlag till trafikplaneringen med hjälp av Armadillo Tracker
Rådgivning 
Rådgivning 
Helhetslösningar
Helhetslösningar
Kontakta oss
Kontakt

Produkter

Se alla produkter