Människorna bakom Amparo

Amparo Solutions Sverige

Huvudkontor Sverige
031 – 721 1950
Falkenbergsgatan 3, SE-412 85

Henrik Linell
VD

Leon Nilsson
Vice VD

Martin Sandén
Försäljning

Anders Rundbäck
Försäljning

Anders Forsström
Försäljning

Bengt Josefsson
Försäljning Leder & Spår

Johan Lindgren
Support/Service

Daniel Trobäck
Support/Service

Lizzie Kullander
Order/Logistik

Emma Johansson Weiss
Order/Projekt

Amparo Solutions Norge

Huvudkontor Norge
Øvre Flatåsvei 36, N-7079 Flatåsen

Ole Erik Raad
Daglig ledere

Espen Thoresen
Försäljning

Inge Martinsen
Servicetekniker – Trondheim

Angel Spasov
Installasjonsleder/Service – Oslo