Industrier och områden

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

Industrier och områden

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

PRATA MED OSS OM SÄKERHET OCH EFFEKTIVITET

Vi hjälper en lång rad av industrier och företag med tekniska lösningar och produkter för ökad säkerhet, effektivitet och insikt.

Vi ger råd och erbjuder tekniska lösningar för bättre hastighetsanpassning, vägvisning och uppmärksamhet på alla typer av industrier och områden. Allt i syfte att öka trafiksäkerheten, effektiviteten och lönsamheten.

Vill du exempelvis få ner hastigheterna på området, öka uppmärksamheten vid dolda utfarter, förbättra vägvisningen vid parkeringsplatsen har vi lösningen för dig. Kontakta oss redan idag och berätta om dina behov.

Våra erbjudanden för ökad säkerhet och effektivitet på Industrier och områden

Trafiksäkerhet

 • Aktiva varningssystem för ökda uppmärksamhet
 • Effektiva verktyg för hastighetsanpassning
 • Lösningar som ger bevisad effekt på både kort och lång sikt

Räkning & Kontroll

 • Räkningslösningar för statistik och uppföljning
 • Mätutrustning för hastighetskontroller
 • ANPR-kameror för kontroll och access

Skyltar & Belysning

 • Solcellsdriven belysning för Parkeringar, Industrier och privata vägar
 • Belysning i vägbanan för vägledning och säkerhet.
 • Displayer och skyltar för information, varning och vägledning

Vad kan våra lösningar göra för er verksamhet?

1 Vecka
 • Snabba och effektiva åtgärder vid omedelbara behov av ökad säkerhet
 • Möjlighet att göra egna hastighetskontroller för ökad regelefterlevnad
 • Tillfälliga åtgärder i väntan på mer permanenta lösningar
6 månader
 • Förbättrad trafiksäkerhet utan negativa effekter på produktionsflödet
 • Effektivare accesskontroll med hjälp av ANPR-kameror
 • Belysning på utsatta eller avlägsna platser där el ej finns tillgängligt
12 månader
 • Trafikräkning för bedömning av arbetsmiljö, slitage, underhållsbehov
 • Uppföljning av investeringar, satsningar och åtgärder
 • Bibehållna trafiksäkerhetseffekter
24 månader
 • Fånga upp och analysera trender från år till år
 • En säkrare arbetsplats
 • Ökad förståelse för faror och dess konsekvenser

Exempel på projekt

 • Hastighetsdisplayer på AstraZeneca i Södertälje
 • Aktiva varningssystem på övergångsställen på Södra Mönsterås
 • Utrustning för hastighetskontroller på Volvo i Göteborg
Rådgivning 
Rådgivning 
Helhetslösningar
Helhetslösningar
Kontakta oss
Kontakt

Produkter

Se alla produkter