Leder och spår

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

Leder och spår

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

PRATA MED OSS OM INSIKT OCH EFFEKTIVITET

Vi hjälper myndigheter, kommuner, regioner, stiftelser och turistanläggningar med tekniska system och produkter för ökad effektivitet och insikt.

Vi ger råd och erbjuder intelligenta lösningar för besöksräkning, cykelräkning, fordonsräkning, datainsamling och belysning på alla typer av Leder och Spår.

Vill du exempelvis räkna antalet besökare på den lokala motionsslingan, få statistik från de nationella vandringslederna, lysa upp eller räkna cyklister på turistcykelvägen har vi lösningen för dig. Kontakta oss redan idag och berätta om dina behov.

Varför ska man räkna vandrare, cyklister och besökare?

Insikt

 • Se trender över dagar, veckor, månader och årstider
 • Identifiera populära platser, leder och spår
 • Sätt siffror på användandet för kortsiktiga och långsiktiga analyser

Effektivitet

 • Bemanna utifrån besökarantal och behov
 • Planera underhåll utifrån faktisk användning
 • Styr resurser dit behoven är som störst

Uppföljning

 • Mät effekter och resultat av insatser och investeringar
 • Skapa underlag för etablering av näringsverksamheter
 • Utvärdera påverkan på miljö, växt- och djurliv

Vad kan räkningsdata göra för er verksamhet?

Molntjänst ECO-VISIO
2 veckor
 • Få en första överblick över användare och besökare
 • Jämför de dagliga volymerna för att urskilja skillnader mellan specifika dagar
 • Följ utvecklingen över dygnet. Vilka tider är mest populära?
6 månader
 • Identifiera månatliga mönster i besökarantal
 • Skapa förbättrade underhålls- och bemanningsrutiner.
 • Motivera investeringar, satsningar eller förbättringar på leder och spår.
12 månader
 • Få en förståelse för trender baserat på årstid
 • Gör ett bokslut och sammanfatta säsongen
 • Bestäm förbättringsområden inför kommande år
24 månader
 • Fånga upp och analysera trender från år till år
 • Kombinera mätdata med exempelvis väderdata för att skapa ökad förståelse
 • Publicera rapporter och visa på utvecklingen av er destination

Vad vill du räkna och på vilka platser?

 • Räkna antalet vandrare eller motionärer med hjälp av personräknaren NATURE POST Evo
 • Räkna cyklister på cykelvägen eller mountainbikeleden med hjälp av GREENWAYS ZELT
 • Räkna både cyklister och fotgängare på leder och spår med hjälp av MULTI NATURE
 • Räkna antalet besökare på utflyktsmålet eller turistattraktionen med hjälp av PYRO BOX Evo

Produkter

Se alla produkter
Rådgivning 
Rådgivning 
Helhetslösningar
Helhetslösningar
Kontakta oss
Kontakt