Alla produkter och tjänster

Läs mer ›

Armadillo Radar Tracker

Radarräknare utvecklad för tillfälliga trafikmätningar på vägar med 1-4 körfält.

Läs mer ›

CITIX IR

Ett av marknadens mest noggranna system för räkning av fotgängare i stadsmiljö.

Läs mer ›

ComEth

Datalogger för integration av cykeldetektion i generella ITS-system.

Läs mer ›

EASY ZELT

Lösning för längre tillfällig cykelräkning i upp till sex månader.

Läs mer ›

ECO SLAB

Lösning för räkning av fotgängare i friluftsmiljö och vid utflyktsmål.

Läs mer ›

ECO TUBES

Slangräkningsutrustning speciellt utvecklad för tillfällig cykelräkning.

Läs mer ›

ECO-DISPLAY CLASSIC

Marknadsledande cykelbarometer för både cyklar och fotgängare.

Läs mer ›

ECO-DISPLAY COMPACT

Flexibel och kostnadseffektiv display för visning av cykeldata i realtid.

Läs mer ›

ECO-VISIO MAPS

Innovativt GIS-verktyg och dataplattform för cykelplanering.

Läs mer ›

ECO-VISIO WEATHER

Modul som kopplar väderdata till trafikräkningsdata i ECO-VISIO.

Läs mer ›

ECO-VISO

Molntjänst utvecklad för att hantera, lagra och analysera trafikräkningsdata.

Läs mer ›

EVOFLASH

EVOFLASH är en solcellsdriven varningslampa med inbyggd radar.

Läs mer ›

Evolis Mobility

Hastighetsdisplay utformad för enkelt och flexibelt användande.

Läs mer ›

Evolis Solution

Hastighetsdisplay med statistikfunktion och extra display.

Läs mer ›

FlexLX

Vägskyddsanläggningar för plankorsningar mellan väg och järnväg.

Läs mer ›

FlexRAY

Säkerhetsklassad hinderdetektor för plankorsningar mellan järnväg och väg.

Läs mer ›

GREENWAYS ZELT

Cykelräkningsstation speciellt utvecklad för renodlade cykelvägar.

Läs mer ›

INSTANT COUNTING

Flexibel personräkningslösning utformad som en matta.

Läs mer ›

MIVA

Lösning för att räkna fordon i miljöer med långsam trafik.

Läs mer ›

MOBILE MULTI

Lösning för tillfällig räkning av cyklister och fotgängare

Läs mer ›

MULTI CAR

Trafikräkningslösning för bilar och bussar baserad på induktiva slingor.

Läs mer ›

MULTI NATURE

Lösning för att kombinera Cykel- och Personräkning i friluftsmiljö.

Läs mer ›

MULTI URBAN

Lösning för att kombinera Cykel- och Personräkning i stadsmiljö.

Läs mer ›

PYRO BOX

Unik och mångsidig lösning för att räkna fotgängare.

Läs mer ›

PYRO SENSOR

Lösning för att räkna människor eller djur i olika tillämpningar.

Läs mer ›

RoadPod VT 5900

Effektiv slangräkningslösning för tillfällig fordonsräkning.

Läs mer ›

SeeMe Busshållplats

Varningssystem speciellt anpassat för busshållplatser.

Läs mer ›

SeeMe Varningssystem

Flexibelt varningssystem för övergångsställen och passager.

Läs mer ›

SmartSensor HD

Marknadsledande trafikräkningsradar för fasta installationer.

Läs mer ›

SolarLite Flush Studs

Solcellsdriven vägbanebelysning för vägledning och säkerhet.

Läs mer ›

TruSpeed Laserpistol

En serie effektiva laserpistoler för noggrann hastighetsmätning.

Läs mer ›

URBAN POST

Effektiv och robust personräkningslösning utvecklad för stadsmiljö.

Läs mer ›

URBAN ZELT

Cykelräkningsstation utvecklad för att räkna cyklister i blandtrafik.

Läs mer ›

Viltvarning Passage

Effektivt varningssystem utvecklat för viltpassager.