Därför kan hastighetsdisplayer

vara skillnaden
mellan liv och död

Därför kan Hastighetsdisplayer vara skillnaden mellan liv och död

Hastighetsdisplayer (även kallade Din Fart-skyltar) har funnits på det nordiska vägnätet i mer än 20 år. Från att tidigare främst använts som en tillfällig åtgärd på vägarbetsplatser eller i bostadsområden används Hastighetsdisplayer idag både som en tillfällig åtgärd och som en permanent hastighetsreducerande lösning utanför skolor, vid infarter till samhällen samt i centrummiljöer, bostadsområden och industriområden.

En Hastighetsdisplay räknas som en hastighetsdämpande åtgärd och benämns ibland som en mjukt hastighetsdämpande åtgärd då den inte bygger på något fysiskt hinder i vägmiljön. Genom att mäta fordonets hastighet och visa upp denna i realtid på displayen så ger Hastighetsdisplayen snarare effekt genom att påminna föraren om att det går för fort i stället för att fysiskt påverka fordonet. Eftersom hastighetsdisplayen inte påverkar den fysiska miljön påverkas inte tillgängligheten för utryckningsfordon eller arbetsmiljön hos yrkesförare som exempelvis busschaufförer på samma negativa sätt som fartgupp, hinder eller avsmalningar gör.

Den publika presentationen av fordonets hastighet är nyckeln till hastighetsdisplayens effekt. Majoriteten av förare som kör för fort gör detta utan att tänka sig för. Genom att uppmärksamma föraren om att denna kör för fort påminns föraren om vilken hastighetsgräns som gäller vilket ger föraren en möjlighet att anpassa sin hastighet. En hastighetsdisplay fungerar även genom en typ av social kontroll – man vill inte offentligt visa upp att man kör för fort och sänker därmed hastigheten. I bostadsområden, mindre samhällen och utanför skolor är denna effekt ofta extra stor eftersom de förare som kör i dessa områden i de flesta fall bor i området eller har barn på skolan.

Då hastighetsdisplayens effekt är knuten till den uppvisade hastigheten är det viktigt att hastighetsdisplayen har stora tydliga siffror eller budskap och att skyltens uppdateringsfrekvens är hög så att hastighetssänkningen syns.

Genom åren har hastighetsdisplayens effekt studerats och utvärderats i en rad olika studier. I en långtidsutvärdering av en hastighetspåminnande skylt i samhället Rävlanda i Sverige visade hastighetsmätningar gjorda av Trafikverket (dåvarande Vägverket) att medelhastigheten sänkts med 6-7 km/h (ca 20%) på en 30-väg och att effekten fanns kvar efter tre år. 2018 gjordes en omfattande studie på Hastighetsdisplayen Evolis Solutions på McGill Universitetet i Kanada. Studien visade att hastigheterna sänktes med i genomsnitt 9,5 km/h (19,2%) då displayen var aktiv. Liknande resultat återfinns i den Litteraturstudie som VTI genomfört avseende Hastighetsdämpande åtgärder (VTI notat 17-2011).

En hastighetssänkning på mellan 6-10 km/h kanske inte låter som så mycket, men i hastighetsintervallet mellan 30-50 km/h kan det vara skillnaden på liv eller död. En oskyddad trafikant som blir påkörd i 50 km/h riskerar att dö i 90% av fallen medan en oskyddad trafikant som blir påkörd i 30 km/h har 90% chans att överleva.

Om du fick bestämma – var skulle du installera hastighetsdisplayer?

Hastighetsdisplay – Evolis Solution & Mobility