Varningssystem Viltpassage

Viltpassage är ett effektivt varningssystem för viltpassager. Värmekänsliga sensorer och högintensiva varningsljus gör djurens passage över vägen säker och kontrollerad.

 

FÖRDELAR:

  • Aktiv varning när det verkligen behövs
  • Enkel och snabb installation
  • Solceller och batteridrift
  • Minimalt underhåll
  • Möjligt att anpassa till olika platser och behov

Varje år inträffar cirka 45 000 viltolyckor enbart i Sverige. Riskerna för viltolyckor är som störst i skymning och gryning då djuren rör sig i jakten på föda. Det är också vid dessa tidpunkter som djuren är som svårast att upptäcka. Den absolut viktigaste åtgärden för att minska antalet viltolyckor är viltstängsel, men även denna lösning har sina nackdelar. Ofta leder viltstängsel till att djuren flyttar sina stråk till andra platser. Olika typer av  viltpassager är därför ett viktigt verktyg för att minska antalet viltolyckor och därmed öka trafiksäkerheten. Exempel på viltpassager är tunnlar och broar, men dessa lösningar är ofta mycket kostsamma och svåra att bygga på existerande vägar. Det är mot bakgrund av detta som Viltvarning Passage utvecklats tillsammans med Trafikverket i Sverige.

Varningssystemet Viltpassage bygger på att man öppnar upp viltstängslet på båda sidor av vägen  vid kända viltstråk för att för att få en kontrollerad  passage över vägen. I öppningarna placeras värmekänsliga detektorer vilka känner av större djur som rådjur och älgar. När en detektor registrerat ett djur så börjar starka varningslampor att blinka så att bilisterna kan släppa förbi djuren. Systemet går ut på att släppa över viltet under ordnade former och bygger på principen att bara varna när det verkligen behövs. Tester genomförda av Trafikverket visar på mycket goda trafiksäkerhetseffekter.

Viltpassage består av varningsenheter samt detektorer vilka kommunicerar med varandra trådlöst. Systemet kan enkelt anpassas till olika platser och då systemet är helt solcellsdrivet så blir såväl installationskostnader som drift- och underhållskostnader mycket låga.

Varningsenhet:

Dimensioner: 66 cm x 25 cm x 15 cm

Vikt: 10,5 kg

IP-klass: IP55

EU-standard: EN12352

Energikälla: Integrerad solcell och batteri

 

IR-sensor:

Dimensioner: 48 mm x 85 mm x 22 mm

Vikt: 46 g

IP-klass: IP68

Energikälla: Integrerat batteri som räcker ca 3år

Relaterade lösningar

Varningssystem SeeMe Övergång

Flexibelt varningssystem för övergångsställen och passager.

© 2019 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen