VaMoS Vägskydd

Säkert och kostnadseffektivt varningssystem utvecklat för att öka säkerheten på obevakade plankorsningar mellan väg och järnväg.

 

FÖRDELAR:

  • Enkel installation
  • Underhållsfritt med låg livscykelkostnad
  • Inget preventivt underhåll
  • Säkerhetsklassat upp till SIL4

VaMoS har utvecklats med fokus på ökad säkerhet på mindre plankorsningar. Systemet bygger på industristandardkomponenter och har designats så att inget preventivt underhåll behövs. Detta leder till en mycket låg livscykelkostnad samtidigt som inget avkall på säkerheten görs. VaMoS är certifierat upp till säkerhetsnivå SIL4.

Systemet är helt fristående från övriga signalsystem och kan enkelt installeras såväl permanent som tillfälligt för att öka säkerheten på obevakade plankorsningar. VaMoS används idag framgångsrikt in länder som Schweiz och Storbritannien.

Relaterade lösningar

FlexLX Vägskydd

Vägskyddsanläggningar för plankorsningar mellan väg och järnväg.

FlexRAY Hinderdetektor

Säkerhetsklassad hinderdetektor för plankorsningar mellan järnväg och väg.

Varningssystem SeeMe Övergång

Flexibelt varningssystem för övergångsställen och passager.

© 2019 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen