Cykelräknare URBAN ZELT

URBAN ZELT är en cykelräkningsstation speciellt utvecklad för räkna cyklister i blandtrafik. Cykelräkningsstationen detekterar cyklar genom en induktiv slinga. Lösningen finns idag installerad över hela världen och visar på marknadsledande noggrannhet och driftsäkerhet.

 

FÖRDELAR:

  • Urskiljer cyklar i blandtrafik
  • Marknadsledande noggrannhet i alla väder
  • Batteridrift med endast ett batteribyte per år
  • Minimalt underhåll
  • Molnbaserad tjänst för analys av data

Att räkna antalet cyklister blir i dagens samhälle allt viktigare. Antalet cyklister kan dels utgöra underlag för den traditionella trafikplaneringen och inte minst behövs statistiken rörande antalet cyklister för att korrekta bedömningar om hur insatserna för ökande cyklism slår.

Cykelräkningsstationen URBAN ZELT är en unik lösning för att permanent räkna cyklar i blandtrafik. Systemet detekterar förbipasserande cyklister med hög noggrannhet och skapar underlag för att analysera trender över tid samt jämföra data från år till år. Systemet bygger på en induktiv slinga som detekterar den elektromagnetiska signaturen på varje cykelhjul som passerar över. URBAN ZELT är utvecklad för att urskilja cyklar i blandtrafik vilket gör lösningen ideal på vägar där både motorfordon och cyklister färdas.

Dimensioner: Längd 110 cm till 150 cm, Bredd 40 cm

Mätområde: 0 cm till 900 cm

IP-klass: IP68

Batteritid: 1-2 år (beroende på antalet slingor)

Relaterade lösningar

ECO-VISIO

Molntjänst utvecklad för att hantera, lagra och analysera trafikräkningsdata.

Cykelräknare GREENWAYS ZELT

Cykelräkningsstation speciellt utvecklad för renodlade cykelvägar.

Multiräknare URBAN (person,cyklist,fordon)

Lösning för att kombinera Cykel- och Personräkning i stadsmiljö.

© 2019 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen