Project Description

LocControl100 RS

Locontrol100 RS är ett felsäkert radiosystem för att fjärrstyra lok på exempelvis rangerbangårdar.

FÖRDELAR:

  • Ökar personalens säkerhet och förhindrar skador och olyckor
  • Optimerad för enkel integration i nya lok och för eftermontering och ombyggnad
  • Över 1 000 system installerade i cirka 100 olika fordonskonstruktioner
  • Godkänd enligt EN 50239 och EN 50126 för SIL3

Beskrivning

Den klassiska applikationen för radiostyrning är i växlingslok på rangerbangården. Växlingspersonalen har hela tiden överblick och missförstånd mellan de inblandade är ett minne blott. Man sparar samtidigt kostnader genom att en person utför lokförarens och växlingspersonalens alla uppgifter säkert och effektivt.

För vanliga lok i internationell trafik finns en multifrekvenslösning av radiofjärrkontrollen LocControl100 RS tillgänglig. De radiofrekvenser som krävs på plats kan då väljas enkelt och bekvämt.

Relaterade produkter