WHY

Dagens infrastruktur är under omkonstruktion för att klara framtidens behov av ökat resande, klimatsmarta transportsätt, förarlösa fordon och ett allmänt resurseffektivt utnyttjande.

Vi tror att en uppkopplad smart infrastruktur med tillgång till rätt information, på rätt plats, i rätt tid är en förutsättning för att vi skall kunna möta framtidens behov oavsett om det handlar om tillgänglighet eller säkerhet.

En smart infrastruktur idag bygger grunden för morgondagens behov där människor, fordon och infrastruktur samverkar för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.

HOW

Genom att se till helheten vad gäller Kostnad, Effekt och Miljö kan vi leverera lösningar som ger rätt resultat till rätt kostnad och som ger tid över till annat.

Vi arbetar efter insikten att ökad trafiksäkerhet och ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur kräver information i realtid och vi tror på lösningar som begränsar de fysiska ingreppen på infrastruktur och miljö.

Genom att fokusera på lösningar med lågt underhållsbehov, hög driftsäkerhet och klimatsmarta energikällor skapas ett lågt klimatavtryck, en god driftsekonomi och ett enkelt användande.

WHAT

Vi utvecklar, tillverkar och säljer produkter, system och tjänster för att göra dagens infrastruktur smartare. Målet är att underlätta och förenkla din vardag.

Vår idé bygger på erbjuda såväl offentliga som privata aktörer tekniska verktyg för ökad trafiksäkerhet samt förbättrad trafik- och besöksdata.

För oss innebär detta att vi levererar heltäckande och automatiserade lösningar som är enkla att installera, kräver minimalt med drift och underhåll samt genererar högkvalitativa och verifierade resultat. Vi kallar det #StreetSmartSolutions.

QAMCOM GROUP

Amparo Solutions är en del av Qamcom Group som inbegriper flera företag inom området för informations- och kommunikationsteknologi. Att vara en del av en teknikintensiv och innovativ företagsgrupp skapar unika möjligheter till produktutveckling eller systemanpassningar. Tillsammans har vi kraft och möjlighet att hjälp till med allt från produktanpassningar, utveckling av nya produkter och webbapplikationer till digitaliseringsprojekt inom området för IoT och SMART INFRASTRUKTUR.

 

Qamcom Research and Technology AB

Qamcom Research and Technology AB är ett specialistföretag med fokus på produktutveckling och konsulttjänster inom om områden som signalbehandling, kommunikationssystem, radarsystem. fordonssystem och säkerhetskritiska applikationer. Qamcom grundades 2001 av forskare på Chalmers University of Technology i Göteborg och företaget har sedan grunden haft en ambition om att vara en agil katalysator för tekniköverföring mellan akademi och industri.

www.qamcom.se

Layer 10

Layer 10 är ett företag med fokus på konsulttjänster inom området för mjukvaruutveckling. Layer 10 knoppades av från Qamcom Research and Technology 2012 och har sedan dess etablerat sig som en stark leverantör av såväl enskilda konsulter som kompletta mjukvaruprojekt.

www.layer10.se

© 2019 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen