FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

Projekt: Plankorsningssystem, Sporveien AS, Norge

Mäter det som räknas där människor rör sig.

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

Mäter det som räknas där människor rör sig.

Projekt: Besöksräkning, Statens Fastighetsverk, Sverige

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

Mäter det som räknas där människor rör sig.

Projekt: Hastighetspåminnande skyltar, Södertälje, Sverige

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

Mäter det som räknas där människor rör sig.

Projekt: Besöksräkning, Dunkers kulturhus, Sverige

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

Mäter det som räknas där människor rör sig.

Projekt: Cykelräkning, Göteborgs Stad, Sverige

Mäter det som räknas där människor rör sig.

FÖR ÖKAD SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH INSIKT.

Prata med oss

om det som räknas

Med fokus på trafik- och besöksräkning erbjuder vi rådgivning, helhetslösningar och produkter för högre säkerhet, bättre effektivitet och ökad insikt – där människor rör sig

Gata eller stig, byggnad eller berg

Genom vår expertis och erfarenhet inom flera områden kan vi hjälpa dig oavsett i vilken miljö du befinner dig – Vi mäter det som är viktigt där människor rör sig.

Vägar och Gator

Offentliga och privata Vägar, Gator och Vägområden
Läs mer om

Järnvägar och Spårvägar

Offentliga och privata Järnvägar och Spårvägar
Läs mer om

Leder och Spår

Cykelleder, Vandringsleder, Motionsspår, Turiststråk och Utflyktsmål
Läs mer om

Industrier och Områden

Företag, Industrier och Anläggningar
Läs mer om

Platser och Byggnader

Fastigheter, Besöksmål, Museum, Köpcentra, Parker och Torg
Läs mer om

Marknadsledande Produkter
Amparo Solutions arbetar med trafikteknik och ITS sedan 2007. Vi jobbar uteslutande med marknadsledande produkter anpassade för skandinaviska förhållanden. Våra lösningar finns installerade i hela Skandinavien i såväl kommuner och industrier som i park- och friluftsmiljö. Vi ligger i framkant vad gäller teknik och kostnadseffektiva lösningar. Vi är din naturliga kontaktpunkt när du har behov av trafiktekniska lösningar.

Rådgivning 

Rådgivning

Helhetslösningar

Helhetslösningar

Produkter

Produkter